מתחילים לחיות נכון

מדיניות החזרות וביטולים

 • על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן לחשבונית והן להזמנה שתימסר לו בעת האספקה על ידי השליח.
 • שינוי ו/או ביטול הזמנה על ידי הלקוח תתאפשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, שתעשה כל מאמץ לאפשר זאת כמתבקש על ידי הלקוח.
 • הלקוח יהיה רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד 8 שעות לפני מועד האספקה המתוכנן של ההזמנה בימים א’-ה’ עד השעה 16:00, בימי שישי וערבי חג עד השעה 08:00.
 • לאחר שסופקה ההזמנה לביתו של הלקוח, לא יהיה ניתן לשנותה ו/או לבטלה. ביטול ו/או שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני, בשעות פעילותו. 
 • יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.
 • בכל מקרה, החזרה והחלפה של מוצרים, תיעשה בהתאם ובכפוף לכל דין, לרבות הנחיות משרד הבריאות, ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.

מדיניות משלוחים

 • המשלוחים ימסרו אך ורק לכתובת תקינה המופיעה בהזמנה בתוך 2 ימי עסקים אחד ממועד ההזמנה
 • הפצה ליישובים באזורים חריגים: מסירתם של המשלוחים המיועדים להפצה באזורים חריגים תתבצע תוך עד 5 ימי עסקים
 • אישור מסירה: בעת מסירת המשלוח יחתום המקבל ויאשר את הקבלה. לא יושארו משלוחים מחוץ לבית הנמען, אלא באישור הנמען.
 • אי מסירה בשל תקלה הקשורה בלקוח לא תבוא במניין ימי מסירת המשלוח. 
 • ימי שישי, שבת, חג וערבי חג לא ייחשבו במניין ימי המסירה.
 • כשל במסירת החבילה בשל תקלה הקשורה בלקוח תחויב בתוספת של 30 ₪ למשלוח.