מתחילים לחיות נכון

רשימה ישובים חריגים

שם ישובימי הפצהסוג ישובכל יום
אבו גוש א'+ד'ישוב חריגישוב רגיל
אבו סנאן ג'+ה'ישוב חריגישוב חריג
אבו עבדון (שבט) כל יוםישוב רגילפעמיים בשבוע
אבטין ב'+ד'ישוב חריג
אבטליון ג'+ה'ישוב חריג
אביאל ב'+ד'ישוב חריג
אביבים ב'+ה'ישוב חריג
אביגדור ג'+ה'ישוב חריג
אביחיל כל יוםישוב רגיל
אביטל כל יוםישוב רגיל
אביעזר ב'+ה'ישוב חריג
אבירים ב'+ד'ישוב חריג
אבן יהודה כל יוםישוב רגיל
אבן מנחם כל יוםישוב רגיל
אבן ספיר א'+ג'+ה'ישוב רגיל
אבן שמואל א'+ג'ישוב חריג
אבני איתן א'+ד'ישוב חריג
אבני חפץ ה'ישוב חריג
אבנת ב'+ה'ישוב חריג
אבשלום א'+ג'+ה'ישוב רגיל
אדורה ב'+ה'ישוב חריג
אדירים כל יוםישוב רגיל
אדמית א'+ה'ישוב חריג
אדרת ב'+ה'ישוב חריג
אודים כל יום ישוב רגיל
אודם ב'+ה'ישוב חריג
אוהד ב'+ד'+ה'ישוב רגיל
אום אל-פחם כל יוםישוב רגיל
אום אל-קוטוף ב'+ה'ישוב חריג
אומן כל יוםישוב רגיל
אומץ כל יוםישוב רגיל
אופקים כל יוםישוב רגיל
אור הגנוז ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
אור הנר א'ישוב חריג
אור יהודה כל יוםישוב רגיל
אור עקיבא כל יוםישוב רגיל
אורה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
אורות ב'+ד'ישוב חריג
אורטל ב'+ה'ישוב חריג
אורים א'+ג'+ה'ישוב רגיל
אורנים ב'+ד'ישוב חריג
אורנית א'+ג'+ה'ישוב רגיל
אושה כל יוםישוב רגיל
אזור כל יוםישוב רגיל
אחווה א'+ד'ישוב חריג
אחוזם א'+ג'ישוב חריג
אחוזת ברק ב'+ה'ישוב חריג
אחיהוד כל יוםישוב רגיל
אחיטוב כל יוםישוב רגיל
אחיסמך כל יוםישוב רגיל
אחיעזר כל יוםישוב רגיל
אטרש (שבט) ב'+ה'ישוב חריג
איבים א'ישוב חריג
אייל כל יוםישוב רגיל
איילת השחר כל יוםישוב רגיל
אילון ב'+ד'+ה'ישוב רגיל
אילות א'+ג'+ה'ישוב רגיל
אילניה כל יוםישוב רגיל
אילת א'+ג'+ה'ישוב רגיל
אירוס כל יום ישוב רגיל
איתמר ב'ישוב חריג
איתן א'+ג'ישוב חריג
איתנים ג'ישוב חריג
אכסאל כל יוםישוב רגיל
אל-עריאן ב'+ה'ישוב חריג
אל-רום ב'+ה'ישוב חריג
אל סייד כל יוםישוב רגיל
אלומה ב'+ה'ישוב חריג
אלומות כל יוםישוב רגיל
אלון הגליל כל יוםישוב רגיל
אלון מורה ב'ישוב חריג
אלון שבות א'+ד'ישוב חריג
אלוני אבא כל יוםישוב רגיל
אלוני הבשן ב'+ה'ישוב חריג
אלוני יצחק ב'+ד'ישוב חריג
אלונים א'+ג'+ה'ישוב רגיל
אלי-עד א'+ד'ישוב חריג
אליאב ד'ישוב חריג
אליכין כל יוםישוב רגיל
אליפז א'+ג'+ה'ישוב רגיל
אליפלט ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
אליקים כל יום ישוב רגיל
אלישיב כל יוםישוב רגיל
אלישמע כל יוםישוב רגיל
אלמגור א'+ד'ישוב חריג
אלמוג א'ישוב חריג
אלעד כל יוםישוב רגיל
אלעזר א'+ד'ישוב חריג
אלפי מנשה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
אלקוש ב'+ד'ישוב חריג
אלקנה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
אמונים א'+ד'ישוב חריג
אמירים ג'+ה'ישוב חריג
אמנון א'+ד'ישוב חריג
אמציה ד'ישוב חריג
אניעם א'+ד'ישוב חריג
אסד (שבט) ב'+ה'ישוב חריג
אספר ב'+ה'ישוב חריג
אעבלין ב'+ד'ישוב חריג
אעצם (שבט) ב'+ה'ישוב חריג
אפיניש (שבט) ב'+ה'ישוב חריג
אפיק א'+ד'ישוב חריג
אפיקים כל יוםישוב רגיל
אפק א'+ג'+ה'ישוב רגיל
אפרת א'+ד'ישוב חריג
ארבל כל יוםישוב רגיל
ארגמן ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
ארז א'ישוב חריג
אריאל א'+ג'+ה'ישוב רגיל
ארסוף כל יוםישוב רגיל
אשבול ה'ישוב חריג
אשבל א'+ד'ישוב חריג
אשדוד כל יוםישוב רגיל
אשדות יעקב (איחוד) כל יוםישוב רגיל
אשדות יעקב (מאוחד) כל יוםישוב רגיל
אשחר א'+ד'ישוב חריג
אשכולות ב'+ד'ישוב חריג
אשל הנשיא כל יוםישוב רגיל
אשלים א'ישוב חריג
אשקלון כל יוםישוב רגיל
אשרת ג'+ה'ישוב חריג
אשתאול א'+ד'ישוב חריג
אתגר ג'+ה'ישוב חריג
באקה אל-גרביה כל יוםישוב רגיל
באר אורה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
באר גנים ב'+ד'ישוב חריג
באר טוביה ב'+ד'ישוב חריג
באר יעקב כל יוםישוב רגיל
באר מילכה א'ישוב חריג
באר שבע כל יוםישוב רגיל
בארות יצחק כל יוםישוב רגיל
בארותיים כל יוםישוב רגיל
בארי ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
בוסתן הגליל א'+ד'ישוב חריג
בועיינה-נוג'ידאת ג'+ה'ישוב חריג
בוקעאתא ב'+ה'ישוב חריג
בורגתה כל יוםישוב רגיל
בחן כל יוםישוב רגיל
בטחה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
ביצרון ג'+ה'ישוב חריג
ביר אל-מכסור כל יוםישוב רגיל
ביר הדאג' א'ישוב חריג
ביריה כל יוםישוב רגיל
בית אורן ב'+ד'ישוב חריג
בית אל א'+ב'+ג'+ד'+ה'ישוב רגיל
בית אלעזרי א'+ג'+ה'ישוב רגיל
בית אלפא כל יוםישוב רגיל
בית אריה ב'+ד'ישוב חריג
בית ברל כל יוםישוב רגיל
בית ג'ן א'+ד'ישוב חריג
בית גוברין ב'+ד'ישוב חריג
בית גמליאל א'+ד'ישוב חריג
בית דגן כל יום ישוב רגיל
בית הגדי ב'+ד'ישוב חריג
בית הלוי כל יוםישוב רגיל
בית הלל א'+ד'ישוב חריג
בית העמק ג'+ה'ישוב חריג
בית הערבה א'ישוב חריג
בית השיטה כל יוםישוב רגיל
בית זיד ב'+ה'ישוב חריג
בית זית ב'+ה'ישוב חריג
בית זרע כל יוםישוב רגיל
בית חורון ג'+ה'ישוב חריג
בית חירות כל יוםישוב רגיל
בית חלקיה ב' +ד'ישוב רגיל
בית חנן כל יום ישוב רגיל
בית חנניה ב'+ד'ישוב חריג
בית חשמונאי כל יום ישוב רגיל
בית יהושע כל יוםישוב רגיל
בית יוסף א'+ג'+ה'ישוב רגיל
בית ינאי כל יוםישוב רגיל
בית יצחק-שער חפר כל יוםישוב רגיל
בית לחם הגלילית א'+ג'+ה'ישוב רגיל
בית מאיר ב'+ה'ישוב חריג
בית נחמיה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
בית ניר ב'+ה'ישוב חריג
בית נקופה א'+ד'ישוב חריג
בית עוזיאל כל יום ישוב רגיל
בית עזרא א'+ד'ישוב חריג
בית עריף א'+ג'+ה'ישוב רגיל
בית צבי כל יוםישוב רגיל
בית קמה כל יוםישוב רגיל
בית קשת ב'+ה'ישוב חריג
בית רבן א'+ד'ישוב חריג
בית רימון כל יוםישוב רגיל
בית שאן כל יוםישוב רגיל
בית שמש כל יוםישוב רגיל
בית שערים א'+ג'+ה'ישוב רגיל
בית שקמה ב'+ד'ישוב חריג
ביתן אהרן כל יוםישוב רגיל
ביתר עילית ב'+ה'ישוב חריג
בלפוריה כל יוםישוב רגיל
בן זכאי א'+ד'ישוב חריג
בן עמי ב'+ה'ישוב חריג
בן שמן (כפר נוער) כל יום ישוב רגיל
בן שמן (מושב) כל יוםישוב רגיל
בני ברק כל יוםישוב רגיל
בני דקלים ד'ישוב חריג
בני דרום א'+ד'ישוב חריג
בני דרור כל יוםישוב רגיל
בני יהודה א'+ד'ישוב חריג
בני נצרים ג+הישוב חריג
בני עטרות א'+ג'+ה'ישוב רגיל
בני עי"ש א'+ג'+ה'ישוב רגיל
בני ציון כל יום ישוב רגיל
בני ראם א'+ג'+ה'ישוב רגיל
בניה א'+ד'ישוב חריג
בנימינה-גבעת עדה כל יוםישוב רגיל
בסמ"ה א'+ה'ישוב חריג
בסמת טבעון א'+ג'+ה'ישוב רגיל
בענה כל יוםישוב רגיל
בצרה כל יום ישוב רגיל
בצת ב'+ה'ישוב חריג
בקוע א'+ד'ישוב חריג
בקעות ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
בר גיורא ב'+ה'ישוב חריג
בר יוחאי ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
ברוכין ב'+ד'ישוב חריג
ברור חיל ד'ישוב חריג
ברוש ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
ברכה ב'ישוב חריג
ברכיה ב'+ד'ישוב חריג
ברעם ב'+ה'ישוב חריג
ברק כל יוםישוב רגיל
ברקאי ב'+ה'ישוב חריג
ברקן ג'+ה'ישוב חריג
ברקת א'+ג'+ה'ישוב רגיל
בת הדר ב'+ד'ישוב חריג
בת חן כל יוםישוב רגיל
בת חפר כל יוםישוב רגיל
בת ים כל יוםישוב רגיל
בת עין א'+ד'ישוב חריג
בת שלמה ד'ישוב חריג
ג'דיידה-מכר א'+ד'ישוב חריג
ג'ולס ג'+ה'ישוב חריג
ג'לג'וליה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
ג'נאביב (שבט) ב'+ה'ישוב חריג
ג'סר א-זרקא ב'+ד'ישוב חריג
ג'ש (גוש חלב) ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
ג'ת כל יוםישוב רגיל
גאולי תימן כל יוםישוב רגיל
גאולים כל יוםישוב רגיל
גאליה א'+ד'ישוב חריג
גבולות א'+ג'+ה'ישוב רגיל
גבים א'ישוב חריג
גבע כל יוםישוב רגיל
גבע בנימין א'+ב'+ג'+ד'+ה'ישוב רגיל
גבע כרמל כל יוםישוב רגיל
גבעולים ב'+ד'ישוב חריג
גבעון החדשה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
גבעות בר כל יוםישוב רגיל
גבעת אבני כל יוםישוב רגיל
גבעת אלה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
גבעת ברנר א'+ג'+ה'ישוב רגיל
גבעת השלושה כל יוםישוב רגיל
גבעת זאב א'+ג'+ה'ישוב רגיל
גבעת ח"ן כל יום ישוב רגיל
גבעת חיים (איחוד) כל יוםישוב רגיל
גבעת חיים (מאוחד) כל יוםישוב רגיל
גבעת יואב א'+ד'ישוב חריג
גבעת יערים ג'ישוב חריג
גבעת ישעיהו ב'+ה'ישוב חריג
גבעת כ"ח כל יוםישוב רגיל
גבעת ניל"י ב'+ד'ישוב חריג
גבעת עוז ג'+ה'ישוב חריג
גבעת שמואל כל יוםישוב רגיל
גבעת שמש א'+ד'ישוב חריג
גבעת שפירא כל יוםישוב רגיל
גבעתי א'+ד'ישוב חריג
גבעתיים כל יוםישוב רגיל
גברעם ב'+ד'ישוב חריג
גבת א'+ד'ישוב חריג
גדות ב'+ה'ישוב חריג
גדיש כל יוםישוב רגיל
גדעונה כל יוםישוב רגיל
גדרה כל יוםישוב רגיל
גונן א'+ד'ישוב חריג
גורן ב'+ד'+ה'ישוב רגיל
גורנות הגליל ב'+ד'+ה'ישוב רגיל
גזית ב'+ה'ישוב חריג
גזר כל יום ישוב רגיל
גיאה ב'+ד'ישוב חריג
גיבתון א'+ג'+ה'ישוב רגיל
גיזו א'+ד'ישוב חריג
גילון א'+ג'+ה'ישוב רגיל
גילת ב'+ד'+ה'ישוב רגיל
גינוסר כל יוםישוב רגיל
גיניגר א'+ג'+ה'ישוב רגיל
גינתון כל יוםישוב רגיל
גיתה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
גיתית ב'+ג+ה'ישוב רגיל
גלאון ב'+ד'ישוב חריג
גלגל ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
גליל ים כל יוםישוב רגיל
גלעד (אבן יצחק) כל יום ישוב רגיל
גמזו כל יוםישוב רגיל
גן הדרום א'+ד'ישוב חריג
גן השומרון ב'+ד'ישוב חריג
גן חיים כל יוםישוב רגיל
גן יאשיה כל יוםישוב רגיל
גן יבנה כל יוםישוב רגיל
גן נר כל יוםישוב רגיל
גן שורק כל יום ישוב רגיל
גן שלמה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
גן שמואל א'+ג'+ה'ישוב רגיל
גנות א'+ג'+ה'ישוב רגיל
גנות הדר כל יוםישוב רגיל
גני הדר א'+ג'+ה'ישוב רגיל
גני טל ב' +ד'ישוב רגיל
גני יוחנן א'+ג'+ה'ישוב רגיל
גני עם כל יוםישוב רגיל
גני תקווה כל יוםישוב רגיל
געש כל יוםישוב רגיל
געתון ב'+ה'ישוב חריג
גפן ב'+ה'ישוב חריג
גרופית א'+ג'+ה'ישוב רגיל
גשור א'+ד'ישוב חריג
גשר כל יוםישוב רגיל
גשר הזיו ב'+ה'ישוב חריג
גת (קיבוץ) ב'+ה'ישוב חריג
גת רימון כל יוםישוב רגיל
דאלית אל-כרמל א'+ג'+ה'ישוב רגיל
דבורה כל יוםישוב רגיל
דבוריה ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
דבירה כל יוםישוב רגיל
דברת ב'+ה'ישוב חריג
דגניה א' כל יוםישוב רגיל
דגניה ב' כל יוםישוב רגיל
דוב"ב ב'+ה'ישוב חריג
דולב ד'ישוב חריג
דור ב'+ד'ישוב חריג
דורות ה'ישוב חריג
דחי כל יוםישוב רגיל
דייר אל-אסד כל יוםישוב רגיל
דייר חנא ג'+ה'ישוב חריג
דייר ראפאת א'+ד'ישוב חריג
דימונה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
דישון ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
דליה כל יום ישוב רגיל
דלתון ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
דמיידה ב'+ה'ישוב חריג
דן א'+ד'ישוב חריג
דפנה א'+ד'ישוב חריג
דקל א'+ג'+ה'ישוב רגיל
דריג'את כל יוםישוב רגיל
האון א'+ג'+ה'ישוב רגיל
הבונים א'+ג'+ה'ישוב רגיל
הגושרים א'+ד'ישוב חריג
הדר עם כל יוםישוב רגיל
הוד השרון כל יוםישוב רגיל
הודיה ב'+ד'ישוב חריג
הודיות א'+ג'+ה'ישוב רגיל
הוזייל (שבט) ב'+ה'ישוב חריג
הושעיה כל יוםישוב רגיל
הזורע כל יוםישוב רגיל
הזורעים כל יוםישוב רגיל
החותרים א'+ג'+ה'ישוב רגיל
היוגב כל יום ישוב רגיל
הילה ב'+ה'ישוב חריג
המעפיל כל יוםישוב רגיל
הסוללים כל יוםישוב רגיל
העוגן כל יוםישוב רגיל
הר אדר א'+ד'ישוב חריג
הר גילה א'+ד'ישוב חריג
הר עמשא ג'ישוב חריג
הראל א'+ד'ישוב חריג
הרדוף ב'+ה'ישוב חריג
הרצליה כל יוםישוב רגיל
הררית ג'+ה'ישוב חריג
ורד יריחו א'ישוב חריג
ורדון ב'+ה'ישוב חריג
זבארגה (שבט) ב'+ה'ישוב חריג
זבדיאל ב'+ה'ישוב חריג
זוהר ה'ישוב חריג
זיקים ב'+ד'ישוב חריג
זיתן כל יוםישוב רגיל
זכרון יעקב כל יוםישוב רגיל
זכריה ב'+ה'ישוב חריג
זמר כל יוםישוב רגיל
זמרת ב'+ד'ישוב חריג
זנוח א'+ד'ישוב חריג
זרועה ה'ישוב חריג
זרזיר א'+ג'+ה'ישוב רגיל
זרחיה ה'ישוב חריג
ח'ואלד א'+ג'+ה'ישוב רגיל
ח'ואלד (שבט) ג'ישוב חריג
חבצלת השרון כל יוםישוב רגיל
חבר כל יוםישוב רגיל
חברון ד'ישוב חריג
חגור כל יוםישוב רגיל
חגי ג'ישוב חריג
חגלה כל יוםישוב רגיל
חד-נס א'+ד'ישוב חריג
חדיד א'+ג'+ה'ישוב רגיל
חדרה כל יוםישוב רגיל
חוג'ייראת (ד'הרה) א'+ג'+ה'ישוב רגיל
חולדה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
חולון כל יוםישוב רגיל
חולית ג+הישוב חריג
חולתה כל יוםישוב רגיל
חוסן א'+ד'ישוב חריג
חוסנייה א'+ה'ישוב חריג
חופית כל יוםישוב רגיל
חוקוק כל יוםישוב רגיל
חורה כל יוםישוב רגיל
חורפיש ב'+ד'ישוב חריג
חורשים כל יוםישוב רגיל
חזון ג'+ה'ישוב חריג
חיבת ציון כל יוםישוב רגיל
חיננית ה'ישוב חריג
חיפה כל יוםישוב רגיל
חירות כל יוםישוב רגיל
חלוץ ב'+ה'ישוב חריג
חלץ ד'ישוב חריג
חמאם כל יוםישוב רגיל
חמד כל יוםישוב רגיל
חמדיה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
חמדת ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
חמרה ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
חניאל כל יוםישוב רגיל
חניתה ג'+ה'ישוב חריג
חנתון כל יוםישוב רגיל
חספין א'+ד'ישוב חריג
חפץ חיים ב'+ד'ישוב חריג
חפצי-בה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
חצב א'+ג'+ה'ישוב רגיל
חצבה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
חצור-אשדוד ב'+ה'ישוב חריג
חצור הגלילית כל יוםישוב רגיל
חצרים א'+ד'ישוב חריג
חרב לאת כל יוםישוב רגיל
חרוצים כל יום ישוב רגיל
חריש כל יוםישוב רגיל
חרמש ה'ישוב חריג
חרשים א'+ד'ישוב חריג
חשמונאים ג'+ה'ישוב חריג
טבריה כל יוםישוב רגיל
טובא-זנגריה ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
טורעאן כל יוםישוב רגיל
טייבה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
טייבה (בעמק) כל יוםישוב רגיל
טירה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
טירת יהודה כל יוםישוב רגיל
טירת כרמל כל יוםישוב רגיל
טירת צבי א'+ג'+ה'ישוב רגיל
טל-אל ג'+ה'ישוב חריג
טל שחר ב'+ד'ישוב חריג
טלליםאישוב חריג
טלמון ד'ישוב חריג
טמרה כל יוםישוב רגיל
טמרה (יזרעאל) ב'+ה'ישוב חריג
טנא ג'ישוב חריג
טפחות ג'+ה'ישוב חריג
יאנוח-ג'ת כל יוםישוב רגיל
יבול א'+ג'+ה'ישוב רגיל
יבנאל ב'+ה'ישוב חריג
יבנה כל יוםישוב רגיל
יגור כל יוםישוב רגיל
יגל כל יוםישוב רגיל
יד בנימין ב'+ד'ישוב חריג
יד השמונה א'+ד'ישוב חריג
יד חנה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
יד מרדכי ב'+ד'ישוב חריג
יד נתן ב'+ה'ישוב חריג
יד רמב"ם כל יום ישוב רגיל
ידידה א'+ד'ישוב חריג
יהוד-מונוסון כל יוםישוב רגיל
יהל א'+ג'+ה'ישוב רגיל
יובל ג'ישוב חריג
יובלים א'+ג'+ה'ישוב רגיל
יודפת א'+ג'+ה'ישוב רגיל
יונתן א'+ד'ישוב חריג
יושיביה א'ישוב חריג
יזרעאל כל יוםישוב רגיל
יחיעם ב'+ה'ישוב חריג
יטבתה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
ייט"ב ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
יכיני א'ישוב חריג
ינוב כל יוםישוב רגיל
ינון א'+ד'ישוב חריג
יסוד המעלה כל יוםישוב רגיל
יסודות ב'+ד'ישוב חריג
יסעור ב'+ה'ישוב חריג
יעד א'+ג'+ה'ישוב רגיל
יעל כל יוםישוב רגיל
יעף כל יום ישוב רגיל
יערה ב'+ד'+ה'ישוב רגיל
יפיע כל יוםישוב רגיל
יפית ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
יפעת א'+ג'+ה'ישוב רגיל
יפתח ג'ישוב חריג
יצהר ב'ישוב חריג
יציץ א'+ג'+ה'ישוב רגיל
יקום כל יוםישוב רגיל
יקיר ג'+ה'ישוב חריג
יקנעם (מושבה) כל יוםישוב רגיל
יקנעם עילית כל יוםישוב רגיל
יראון ב'+ה'ישוב חריג
ירדנה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
ירוחם א'+ג'+ה'ישוב רגיל
ירושלים כל יוםישוב רגיל
ירחיב כל יוםישוב רגיל
ירכא ג'+ה'ישוב חריג
ירקונה כל יוםישוב רגיל
ישע ב'+ג'+ד'ישוב רגיל
ישעי א'+ד'ישוב חריג
ישרש כל יום ישוב רגיל
יתד א'+ג'+ה'ישוב רגיל
כאבול כל יוםישוב רגיל
כאוכב אבו אל-היג'א ב'+ד'ישוב חריג
כברי א'+ד'ישוב חריג
כדורי ב'+ה'ישוב חריג
כוכב השחר א'+ב'+ג'+ד'+ה'ישוב רגיל
כוכב יאיר כל יוםישוב רגיל
כוכב יעקב א'+ב'+ג'+ד'+ה'ישוב רגיל
כוכב מיכאל ד'ישוב חריג
כורזים א'+ד'ישוב חריג
כחל א'+ד'ישוב חריג
כיסופים ב'+ג'+ד'ישוב רגיל
כישור ב'+ה'ישוב חריג
כליל ג'+ה'ישוב חריג
כלנית ג'+ה'ישוב חריג
כמאנה א'+ד'ישוב חריג
כמהין א'ישוב חריג
כמון א'+ד'ישוב חריג
כנות א'+ג'+ה'ישוב רגיל
כנף א'+ד'ישוב חריג
כנרת (מושבה) כל יוםישוב רגיל
כנרת (קבוצה) כל יוםישוב רגיל
כסיפה כל יוםישוב רגיל
כסלון ג'ישוב חריג
כסרא-סמיע כל יוםישוב רגיל
כעביה-טבאש-חג'אג'רה א'+ה'ישוב חריג
כפר אביב א'+ד'ישוב חריג
כפר אדומים ב'+ה'ישוב חריג
כפר אוריה א'+ד'ישוב חריג
כפר אחים א'+ד'ישוב חריג
כפר ביאליק א'+ג'+ה'ישוב רגיל
כפר ביל"ו א'+ג'+ה'ישוב רגיל
כפר בלום א'+ד'ישוב חריג
כפר בן נון כל יום ישוב רגיל
כפר ברא א'+ג'+ה'ישוב רגיל
כפר ברוך א'+ג'+ה'ישוב רגיל
כפר גדעון כל יום ישוב רגיל
כפר גלים א'+ג'+ה'ישוב רגיל
כפר גליקסון ב'+ד'ישוב חריג
כפר גלעדי ג'ישוב חריג
כפר דניאל ב'+ד'ישוב חריג
כפר האורנים ג'+ה'ישוב חריג
כפר החורש א'+ד'ישוב חריג
כפר המכבי כל יוםישוב רגיל
כפר הנגיד א'+ד'ישוב חריג
כפר הנוער הדתי ב'+ד'ישוב חריג
כפר הנשיא ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
כפר הס כל יוםישוב רגיל
כפר הרא"ה כל יוםישוב רגיל
כפר הרי"ף ב'+ד'ישוב חריג
כפר ויתקין כל יוםישוב רגיל
כפר ורבורג ג'+ה'ישוב חריג
כפר ורדים כל יוםישוב רגיל
כפר זוהרים א'+ג'ישוב חריג
כפר זיתים כל יוםישוב רגיל
כפר חב"ד כל יוםישוב רגיל
כפר חושן ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
כפר חיטים כל יוםישוב רגיל
כפר חיים כל יוםישוב רגיל
כפר חנניה ג'+ה'ישוב חריג
כפר חסידים א' ב'+ד'ישוב חריג
כפר חסידים ב' ב'+ד'ישוב חריג
כפר חרוב א'+ד'ישוב חריג
כפר טרומן כל יום ישוב רגיל
כפר יאסיף ג'+ה'ישוב חריג
כפר ידידיה כל יוםישוב רגיל
כפר יהושע א'+ג'+ה'ישוב רגיל
כפר יונה כל יוםישוב רגיל
כפר יחזקאל א'+ג'+ה'ישוב רגיל
כפר יעבץ כל יום ישוב רגיל
כפר כמא ב'+ה'ישוב חריג
כפר כנא כל יוםישוב רגיל
כפר מונש כל יוםישוב רגיל
כפר מימון ב'+ד'ישוב חריג
כפר מימון ד'ישוב חריג
כפר מל"ל כל יוםישוב רגיל
כפר מנדא כל יוםישוב רגיל
כפר מנחם ב'+ד'ישוב חריג
כפר מסריק א'+ג'+ה'ישוב רגיל
כפר מצר ב'+ה'ישוב חריג
כפר מרדכי א'+ד'ישוב חריג
כפר נטר כל יוםישוב רגיל
כפר סאלד א'+ד'ישוב חריג
כפר סבא כל יוםישוב רגיל
כפר סילבר ב'+ד'ישוב חריג
כפר סירקין כל יוםישוב רגיל
כפר עבודה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
כפר עזה ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
כפר עציון א'+ד'ישוב חריג
כפר פינס א'+ג'+ה'ישוב רגיל
כפר קאסם א'+ג'+ה'ישוב רגיל
כפר קיש ב'+ה'ישוב חריג
כפר קרע ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
כפר ראש הנקרה ב'+ה'ישוב חריג
כפר רוזנואלד (זרעית) א'+ה'ישוב חריג
כפר רופין ב'+ה'ישוב חריג
כפר רות ב'+ד'ישוב חריג
כפר שמאי ג'+ה'ישוב חריג
כפר שמואל כל יום ישוב רגיל
כפר שמריהו כל יוםישוב רגיל
כפר תבור ב'+ה'ישוב חריג
כפר תפוח ב'ישוב חריג
כרי דשא א'+ד'ישוב חריג
כרכום א'+ד'ישוב חריג
כרם בן זמרה ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
כרם בן שמן כל יום ישוב רגיל
כרם יבנה (ישיבה) א'+ד'ישוב חריג
כרם מהר"ל ב'+ד'ישוב חריג
כרם שלום ג+הישוב חריג
כרמי יוסף כל יום ישוב רגיל
כרמי צור ב'+ה'ישוב חריג
כרמי קטיף ד'ישוב חריג
כרמיאל כל יוםישוב רגיל
כרמיה ב'+ד'ישוב חריג
כרמים כל יוםישוב רגיל
כרמל ג'ישוב חריג
לבון ב'+ה'ישוב חריג
לביא כל יוםישוב רגיל
לבנים ב'+ה'ישוב חריג
להב כל יוםישוב רגיל
להבות הבשן א'+ד'ישוב חריג
להבות חביבה כל יוםישוב רגיל
להבים כל יוםישוב רגיל
לוד כל יוםישוב רגיל
לוזית ב'+ה'ישוב חריג
לוחמי הגיטאות א'+ג'+ה'ישוב רגיל
לוטם ג'+ה'ישוב חריג
לוטן א'+ג'+ה'ישוב רגיל
לימן ב'+ה'ישוב חריג
לכיש ד'ישוב חריג
לפיד ב'+ד'ישוב חריג
לפידות ב'+ה'ישוב חריג
לקיה כל יוםישוב רגיל
מאור כל יוםישוב רגיל
מאיר שפיה ד'ישוב חריג
מבוא ביתר ב'+ה'ישוב חריג
מבוא דותן ה'ישוב חריג
מבוא חורון א'+ב'+ד'ישוב רגיל
מבוא חמה א'+ד'ישוב חריג
מבוא מודיעים א'ישוב חריג
מבואות ים כל יוםישוב רגיל
מבועים ה'ישוב חריג
מבטחים ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
מבקיעים ב'+ד'ישוב חריג
מבשרת ציון כל יוםישוב רגיל
מג'ד אל-כרום כל יוםישוב רגיל
מג'דל שמס ב'+ה'ישוב חריג
מגאר ג'+ה'ישוב חריג
מגדים א'+ב'+ד'ישוב רגיל
מגדל כל יוםישוב רגיל
מגדל העמק כל יוםישוב רגיל
מגדל עוז א'+ד'ישוב חריג
מגדלים ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
מגידו כל יום ישוב רגיל
מגל כל יוםישוב רגיל
מגן ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
מגן שאול כל יוםישוב רגיל
מגשימים כל יוםישוב רגיל
מדרך עוז כל יום ישוב רגיל
מדרשת בן גוריון ג'ישוב חריג
מדרשת רופין כל יוםישוב רגיל
מודיעין-מכבים-רעות כל יוםישוב רגיל
מודיעין עילית ג'+ה'ישוב חריג
מולדת א'+ג'+ה'ישוב רגיל
מוצא עילית ב'+ד'ישוב חריג
מוקייבלה כל יום ישוב רגיל
מורן א'+ד'ישוב חריג
מורשת ב'+ד'ישוב חריג
מזור כל יוםישוב רגיל
מזכרת בתיה כל יוםישוב רגיל
מזרע כל יום ישוב רגיל
מזרעה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
מחולה ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
מחנה הילה כל יום ישוב רגיל
מחנה טלי ג'ישוב חריג
מחנה יהודית א'+ד'ישוב חריג
מחנה יוכבד ג'+ה'ישוב חריג
מחנה יפה א'+ד'ישוב חריג
מחנה יתיר ג'ישוב חריג
מחנה מרים ה'ישוב חריג
מחנה תל נוף א'+ג'+ה'ישוב רגיל
מחניים ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
מחסיה א'+ד'ישוב חריג
מטולה ג'ישוב חריג
מטע ב'+ה'ישוב חריג
מי עמי ב'+ד'ישוב חריג
מיטב כל יוםישוב רגיל
מייסר א'+ה'ישוב חריג
מיצר א'+ד'ישוב חריג
מירב ג'ישוב חריג
מירון ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
מישר א'+ד'ישוב חריג
מיתר כל יוםישוב רגיל
מכורה ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
מכחול כל יוםישוב רגיל
מכמורת כל יוםישוב רגיל
מכמנים ב'+ה'ישוב חריג
מלאה כל יוםישוב רגיל
מלילות ב'+ד'ישוב חריג
מלכיה ג'ישוב חריג
מלכישוע ב'+ה'ישוב חריג
מנוחה ב'+ה'ישוב חריג
מנוף ב'+ד'ישוב חריג
מנות ג'+ה'ישוב חריג
מנחמיה כל יוםישוב רגיל
מנרה ג'ישוב חריג
מנשית זבדה א'+ד'ישוב חריג
מסד ג'+ה'ישוב חריג
מסדה כל יוםישוב רגיל
מסילות כל יוםישוב רגיל
מסילת ציון א'+ד'ישוב חריג
מסלול א'+ג'+ה'ישוב רגיל
מסעדה ב'+ה'ישוב חריג
מעברות כל יוםישוב רגיל
מעגלים ב'+ד'ישוב חריג
מעגן כל יוםישוב רגיל
מעגן מיכאל כל יוםישוב רגיל
מעוז חיים א'+ג'+ה'ישוב רגיל
מעון ג'ישוב חריג
מעונה כל יום ישוב רגיל
מעיליא כל יוםישוב רגיל
מעין ברוך א'+ד'ישוב חריג
מעין צבי א'+ג'+ה'ישוב רגיל
מעלה אדומים כל יוםישוב רגיל
מעלה אפרים ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
מעלה גלבוע ג'ישוב חריג
מעלה גמלא א'+ד'ישוב חריג
מעלה החמישה א'+ד'ישוב חריג
מעלה לבונה א'+ב'+ג'+ד'+ה'ישוב רגיל
מעלה מכמש א'+ב'+ג'+ד'+ה'ישוב רגיל
מעלה עירון א'+ד'ישוב חריג
מעלה עמוס ב'+ה'ישוב חריג
מעלות-תרשיחא כל יוםישוב רגיל
מענית כל יוםישוב רגיל
מעש כל יוםישוב רגיל
מפלסים ד+הישוב חריג
מצדות יהודה ג'ישוב חריג
מצובה ג'+ה'ישוב חריג
מצליח כל יום ישוב רגיל
מצפה כל יוםישוב רגיל
מצפה אבי"ב א'+ג'+ה'ישוב רגיל
מצפה אילן ב'+ה'ישוב חריג
מצפה יריחו א'ישוב חריג
מצפה נטופה ג'+ה'ישוב חריג
מצפה רמון ג'ישוב חריג
מצפה שלם ב'+ה'ישוב חריג
מצר כל יוםישוב רגיל
מקווה ישראל כל יוםישוב רגיל
מרגליות ג'ישוב חריג
מרום גולן ב'+ה'ישוב חריג
מרחב עם ג'ישוב חריג
מרחביה (מושב) כל יום ישוב רגיל
מרחביה (קיבוץ) כל יום ישוב רגיל
מרכז שפירא ג'+ה'ישוב חריג
משאבי שדה א'ישוב חריג
משגב דב א'+ד'ישוב חריג
משגב עם ג'ישוב חריג
משהד א'+ד'ישוב חריג
משואה ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
משואות יצחק ג'+ה'ישוב חריג
משכיות ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
משמר איילון כל יום ישוב רגיל
משמר דוד א'+ג'+ה'ישוב רגיל
משמר הירדן ב'+ה'ישוב חריג
משמר הנגב כל יוםישוב רגיל
משמר העמק כל יום ישוב רגיל
משמר השבעה כל יום ישוב רגיל
משמר השרון כל יוםישוב רגיל
משמרות כל יוםישוב רגיל
משמרת כל יוםישוב רגיל
משען ב'+ד'ישוב חריג
מתן כל יוםישוב רגיל
מתת ג'ישוב חריג
מתתיהו ג'+ה'ישוב חריג
נאות גולן א'+ד'ישוב חריג
נאות הכיכר א'ישוב חריג
נאות מרדכי א'+ד'ישוב חריג
נאות סמדר ג'+ה'ישוב חריג
נאעורה ב'+ה'ישוב חריג
נבטים כל יוםישוב רגיל
נגבה ב'+ה'ישוב חריג
נגוהות פעמיים בשבועישוב חריג
נהלל א'+ג'+ה'ישוב רגיל
נהריה כל יוםישוב רגיל
נוב א'+ד'ישוב חריג
נוגה ב'+ה'ישוב חריג
נוה צוף ד'ישוב חריג
נווה ג+הישוב חריג
נווה אור ב'+ה'ישוב חריג
נווה אטי"ב ב'+ה'ישוב חריג
נווה אילן א'+ד'ישוב חריג
נווה איתן א'+ג'+ה'ישוב רגיל
נווה דניאל א'+ד'ישוב חריג
נווה זוהר א'ישוב חריג
נווה זיו כל יום ישוב רגיל
נווה חריף ג'+ה'ישוב חריג
נווה ים כל יוםישוב רגיל
נווה ימין כל יוםישוב רגיל
נווה ירק כל יוםישוב רגיל
נווה מבטח ג'+ה'ישוב חריג
נווה מיכאל ב'+ה'ישוב חריג
נווה שלום א'+ד'ישוב חריג
נועם א'+ג'ישוב חריג
נוף איילון א'+ה'ישוב חריג
נוף הגליל כל יוםישוב רגיל
נופים ג'+ה'ישוב חריג
נופית א'+ג'+ה'ישוב רגיל
נופך כל יוםישוב רגיל
נוקדים ב'+ה'ישוב חריג
נורדיה כל יוםישוב רגיל
נורית א'+ג'+ה'ישוב רגיל
נחושה ב'+ה'ישוב חריג
נחל עוז ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
נחלה ב'+ה'ישוב חריג
נחליאל ד'ישוב חריג
נחלים כל יוםישוב רגיל
נחם א'+ד'ישוב חריג
נחף כל יוםישוב רגיל
נחשולים ב'+ד'ישוב חריג
נחשון א'+ד'ישוב חריג
נחשונים כל יוםישוב רגיל
נטועה כל יוםישוב רגיל
נטור א'+ד'ישוב חריג
נטע ה'ישוב חריג
נטעים כל יום ישוב רגיל
נטף א'+ד'ישוב חריג
ניין ב'+ה'ישוב חריג
ניל"י ג'ישוב חריג
ניצן ב'+ד'ישוב חריג
ניצן ב' ב'+ד'ישוב חריג
ניצנה (קהילת חינוך) א'ישוב חריג
ניצני סיני א'ישוב חריג
ניצני עוז כל יוםישוב רגיל
ניצנים ב'+ד'ישוב חריג
ניר אליהו כל יוםישוב רגיל
ניר בנים ה'ישוב חריג
ניר גלים א'+ד'ישוב חריג
ניר דוד (תל עמל) כל יוםישוב רגיל
ניר ח"ן ב'+ה'ישוב חריג
ניר יפה כל יוםישוב רגיל
ניר יצחק א'+ג'+ה'ישוב רגיל
ניר ישראל ב'+ד'ישוב חריג
ניר משה ה'ישוב חריג
ניר עוז א'+ג'+ה'ישוב רגיל
ניר עם א'ישוב חריג
ניר עציון ב'+ד'ישוב חריג
ניר עקיבא ה'ישוב חריג
ניר צבי כל יוםישוב רגיל
נירים א'+ג'+ה'ישוב רגיל
נירית כל יוםישוב רגיל
נמרוד ב'+ה'ישוב חריג
נס הרים ב'+ה'ישוב חריג
נס עמים א'+ג'+ה'ישוב רגיל
נס ציונה כל יוםישוב רגיל
נעורים כל יום ישוב רגיל
נעלה ג'ישוב חריג
נעמ"ה ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
נען א'+ג'+ה'ישוב רגיל
נערן ג'ישוב חריג
נצאצרה (שבט) כל יוםישוב רגיל
נצר חזני ב'+ד'ישוב חריג
נצר סרני כל יוםישוב רגיל
נצרת כל יוםישוב רגיל
נשר כל יוםישוב רגיל
נתיב הגדוד ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
נתיב הל"ה ב'+ה'ישוב חריג
נתיב העשרה ב'+ד'ישוב חריג
נתיב השיירה ג'+ה'ישוב חריג
נתיבות א'+ג'+ה'ישוב רגיל
נתניה כל יוםישוב רגיל
סאג'ור כל יוםישוב רגיל
סאסא ג'ישוב חריג
סביון כל יוםישוב רגיל
סגולה ב'+ה'ישוב חריג
סואעד (חמרייה) ב'+ה'ישוב חריג
סואעד (כמאנה) (שבט) ב'+ה'ישוב חריג
סולם כל יום ישוב רגיל
סוסיה ג'ישוב חריג
סופה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
סח'נין א'+ג'+ה'ישוב רגיל
סלמה ג'+ה'ישוב חריג
סלעית ה'ישוב חריג
סמר א'+ג'+ה'ישוב רגיל
סנסנהא'+ד'ישוב חריג
סעד א'+ג'+ה'ישוב רגיל
סעוה ב'+ה'ישוב חריג
סער א'+ג'+ה'ישוב רגיל
ספיר א'+ג'+ה'ישוב רגיל
סתריה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
ע'ג'ר ב'+ה'ישוב חריג
עבדון ב'+ה'ישוב חריג
עברון ג'+ה'ישוב חריג
עגור ב'+ה'ישוב חריג
עדי א'+ג'+ה'ישוב רגיל
עדנים כל יוםישוב רגיל
עוזה א'+ג'ישוב חריג
עוזייר כל יוםישוב רגיל
עולש כל יוםישוב רגיל
עומר כל יוםישוב רגיל
עופר ב'+ד'ישוב חריג
עופרה א'+ב'+ג'+ד'+ה'ישוב רגיל
עוצם ה'ישוב חריג
עוקבי (בנו עוקבה) כל יוםישוב רגיל
עזוז א'ישוב חריג
עזר א'+ד'ישוב חריג
עזריאל כל יום ישוב רגיל
עזריה כל יום ישוב רגיל
עזריקם א'+ד'ישוב חריג
עטאוונה (שבט) כל יוםישוב רגיל
עטרת ד'ישוב חריג
עידן א'+ג'+ה'ישוב רגיל
עיילבון ג'+ה'ישוב חריג
עיינות א'+ג'+ה'ישוב רגיל
עילוט א'+ג'+ה'ישוב רגיל
עין איילה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
עין אל-אסד ג'+ה'ישוב חריג
עין גב ב'+ה'ישוב חריג
עין גדי א'ישוב חריג
עין דור ב'+ה'ישוב חריג
עין הבשור ב'+ד'+ה'ישוב רגיל
עין הוד א'+ג'+ה'ישוב רגיל
עין החורש כל יוםישוב רגיל
עין המפרץ כל יוםישוב רגיל
עין הנצי"ב א'+ג'+ה'ישוב רגיל
עין העמק כל יום ישוב רגיל
עין השופט כל יום ישוב רגיל
עין השלושה ב'+ג'+ד'+ה'ישוב רגיל
עין ורד כל יוםישוב רגיל
עין זיוון ב'+ה'ישוב חריג
עין חוד א'+ג'+ה'ישוב רגיל
עין חצבה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
עין חרוד (איחוד) כל יוםישוב רגיל
עין חרוד (מאוחד) כל יוםישוב רגיל
עין יהב א'+ג'+ה'ישוב רגיל
עין יעקב ב'+ה'ישוב חריג
עין כרם-בי"ס חקלאי א'+ג'+ה'ישוב רגיל
עין כרמל א'+ג'+ה'ישוב רגיל
עין מאהל כל יוםישוב רגיל
עין נקובא א'+ד'ישוב חריג
עין עירון א'+ג'+ה'ישוב רגיל
עין צורים ג'+ה'ישוב חריג
עין קנייא ב'+ה'ישוב חריג
עין ראפה א'+ד'ישוב חריג
עין שמר ב'+ד'ישוב חריג
עין שריד כל יוםישוב רגיל
עין תמר א'ישוב חריג
עינת כל יוםישוב רגיל
עיר אובות ג'ישוב חריג
עכו כל יוםישוב רגיל
עלומים א'+ג'+ה'ישוב רגיל
עלי א'+ב'+ג'+ד'+ה'ישוב רגיל
עלי זהב ב'+ד'ישוב חריג
עלמהב'+ג'+ה'ישוב רגיל
עלמון א'+ב'+ג'+ד'+ה'ישוב רגיל
עמוקה ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
עמיחי ב'+ה'ישוב חריג
עמינדב א'+ג'+ה'ישוב רגיל
עמיעד ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
עמיעוז ב'+ד'+ה'ישוב רגיל
עמיקם ב'+ד'ישוב חריג
עמיר א'+ד'ישוב חריג
עמנואל ב'+ה'ישוב חריג
עמקה ג'+ה'ישוב חריג
ענב ב'ישוב חריג
עספיא א'+ג'+ה'ישוב רגיל
עפולה כל יוםישוב רגיל
עץ אפרים א'+ג'+ה'ישוב רגיל
עצמון שגב א'+ג'+ה'ישוב רגיל
עראבה ג'+ה'ישוב חריג
עראמשה א'+ה'ישוב חריג
ערב אל נעים א'+ד'ישוב חריג
ערד כל יוםישוב רגיל
ערוגות א'+ד'ישוב חריג
ערערה-בנגב א'+ג'+ה'ישוב רגיל
ערערה כל יוםישוב רגיל
עשרת א'+ד'ישוב חריג
עתלית כל יוםישוב רגיל
עתניאל ג'ישוב חריג
פארן א'+ג'+ה'ישוב רגיל
פדואל ב'+ד'ישוב חריג
פדויים א'+ג'+ה'ישוב רגיל
פדיה כל יום ישוב רגיל
פוריה - כפר עבודה כל יוםישוב רגיל
פוריה - נווה עובד כל יוםישוב רגיל
פוריה עילית כל יוםישוב רגיל
פוריידיס א'+ג'+ה'ישוב רגיל
פורת כל יוםישוב רגיל
פטיש א'+ג'+ה'ישוב רגיל
פלך ב'+ה'ישוב חריג
פלמחים כל יוםישוב רגיל
פני חבר ג'ישוב חריג
פסגות א'+ב'+ג'+ד'+ה'ישוב רגיל
פסוטה ב'+ד'ישוב חריג
פעמי תש"ז ה'ישוב חריג
פצאל ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
פקיעין (בוקייעה) א'+ד'ישוב חריג
פקיעין חדשה ג'ישוב חריג
פרדס חנה-כרכור כל יוםישוב רגיל
פרדסיה כל יוםישוב רגיל
פרוד ג'+ה'ישוב חריג
פרזון כל יוםישוב רגיל
פרי גן א'+ג'+ה'ישוב רגיל
פתח תקווה כל יוםישוב רגיל
פתחיה כל יום ישוב רגיל
צאלים ב'+ד'ישוב חריג
צביה ג'ישוב חריג
צבעון ב'+ה'ישוב חריג
צובה ג'ישוב חריג
צוחר א'+ג'+ה'ישוב רגיל
צופים א'+ג'+ה'ישוב רגיל
צופית כל יום ישוב רגיל
צופר א'+ג'+ה'ישוב רגיל
צוקי ים כל יוםישוב רגיל
צוקים א'+ג'+ה'ישוב רגיל
צור הדסה ב'+ה'ישוב חריג
צור יצחק כל יוםישוב רגיל
צור משה כל יוםישוב רגיל
צור נתן כל יוםישוב רגיל
צוריאל כל יוםישוב רגיל
צורית א'+ג'+ה'ישוב רגיל
ציפורי א'+ג'+ה'ישוב רגיל
צלפון א'+ד'ישוב חריג
צנדלה כל יוםישוב רגיל
צפריה כל יום ישוב רגיל
צפרירים ב'+ה'ישוב חריג
צפת כל יוםישוב רגיל
צרופה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
צרעה א'+ד'ישוב חריג
קבועה (שבט) א'+ג'+ה'ישוב רגיל
קבוצת יבנה א'+ד'ישוב חריג
קדומים א'+ג'+ה'ישוב רגיל
קדימה-צורן כל יוםישוב רגיל
קדמה ב'+ה'ישוב חריג
קדמת צבי א'+ד'ישוב חריג
קדר ג'ישוב חריג
קדרון א'+ג'+ה'ישוב רגיל
קדרים ג'+ה'ישוב חריג
קודייראת א-צאנע(שבט) כל יוםישוב רגיל
קוואעין (שבט) כל יוםישוב רגיל
קוממיות ב'+ה'ישוב חריג
קורנית ב'+ד'ישוב חריג
קטורה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
קיסריה כל יוםישוב רגיל
קלחים ה'ישוב חריג
קליה ב+הישוב חריג
קלנסווה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
קלע ב'+ה'ישוב חריג
קציר ב'+ה'ישוב חריג
קצרין א'+ד'ישוב חריג
קרית אונו כל יוםישוב רגיל
קרית ארבע ב'+ה'ישוב חריג
קרית אתא כל יוםישוב רגיל
קרית ביאליק כל יוםישוב רגיל
קרית גת כל יוםישוב רגיל
קרית טבעון כל יוםישוב רגיל
קרית ים כל יוםישוב רגיל
קרית יערים א'+ד'ישוב חריג
קרית מוצקין כל יוםישוב רגיל
קרית מלאכי כל יוםישוב רגיל
קרית נטפים א'+ד'ישוב חריג
קרית ענבים א'+ד'ישוב חריג
קרית עקרון כל יום ישוב רגיל
קרית שמונה כל יוםישוב רגיל
קרני שומרון א'+ג'+ה'ישוב רגיל
קשת א'+ד'ישוב חריג
ראמה כל יוםישוב רגיל
ראס אל-עין ג'+ה'ישוב חריג
ראס עלי ג'ישוב חריג
ראש העין כל יוםישוב רגיל
ראש פינה כל יוםישוב רגיל
ראש צורים א'+ד'ישוב חריג
ראשון לציון כל יוםישוב רגיל
רבבה ג'+ה'ישוב חריג
רבדים א'+ג'+ה'ישוב רגיל
רביבים א'ישוב חריג
רביד ג'+ה'ישוב חריג
רגבה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
רגבים ב'+ד'ישוב חריג
רהט א'+ג'+ה'ישוב רגיל
רווחה ב'+ה'ישוב חריג
רוויה כל יוםישוב רגיל
רוחמה ה'ישוב חריג
רומאנה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
רומת הייב כל יוםישוב רגיל
רועי ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
רותם ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
רחוב ב'+ה'ישוב חריג
רחובות כל יוםישוב רגיל
רחלים א'ישוב חריג
ריחאניה ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
ריחן ג'+ה'ישוב חריג
ריינה כל יוםישוב רגיל
רימונים א'+ב'+ג'+ד'+ה'ישוב רגיל
רינתיה כל יוםישוב רגיל
רכסים ב'+ד'ישוב חריג
רם-און כל יוםישוב רגיל
רמות א'+ד'ישוב חריג
רמות השבים כל יוםישוב רגיל
רמות מאיר א'+ג'+ה'ישוב רגיל
רמות מנשה כל יום ישוב רגיל
רמות נפתלי ג'ישוב חריג
רמלה כל יוםישוב רגיל
רמת גן כל יוםישוב רגיל
רמת דוד א'+ג'+ה'ישוב רגיל
רמת הכובש כל יוםישוב רגיל
רמת השופט כל יום ישוב רגיל
רמת השרון כל יוםישוב רגיל
רמת יוחנן כל יוםישוב רגיל
רמת ישי כל יוםישוב רגיל
רמת מגשימים א'+ד'ישוב חריג
רמת צבי א'+ג'+ה'ישוב רגיל
רמת רזיאל ג'ישוב חריג
רמת רחל כל יוםישוב רגיל
רנן ב'+ד'+ה'ישוב רגיל
רעים ב'+ד'+ה'ישוב רגיל
רעננה כל יוםישוב רגיל
רקפת א'+ג'+ה'ישוב רגיל
רשפון כל יוםישוב רגיל
רשפים כל יוםישוב רגיל
רתמים א'ישוב חריג
שאר ישוב א'+ד'ישוב חריג
שבות רחלכל יוםישוב רגיל
שבי ציון ב'+ה'ישוב חריג
שבי שומרון ב'+ה'ישוב חריג
שבלי - אום אל-גנם ב'+ה'ישוב חריג
שגב-שלום ה'ישוב חריג
שדה אילן כל יוםישוב רגיל
שדה אליהו א'+ג'+ה'ישוב רגיל
שדה אליעזר כל יוםישוב רגיל
שדה בוקר ג'ישוב חריג
שדה דוד ה'ישוב חריג
שדה ורבורג כל יוםישוב רגיל
שדה יואב ב'+ה'ישוב חריג
שדה יעקב א'+ג'+ה'ישוב רגיל
שדה יצחק כל יוםישוב רגיל
שדה משה א'+ג'ישוב חריג
שדה נחום כל יוםישוב רגיל
שדה נחמיה א'+ד'ישוב חריג
שדה ניצן א'+ג'+ה'ישוב רגיל
שדה עוזיהו א'+ד'ישוב חריג
שדה צבי ה'ישוב חריג
שדות ים א'+ג'+ה'ישוב רגיל
שדות מיכה ב'+ה'ישוב חריג
שדי אברהם א'+ג'+ה'ישוב רגיל
שדי חמד כל יוםישוב רגיל
שדי תרומות א'+ג'+ה'ישוב רגיל
שדמה א'+ד'ישוב חריג
שדמות דבורה ב'+ה'ישוב חריג
שדמות מחולה ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
שדרות ב'+ד'+ה'ישוב רגיל
שואבה ב'+ה'ישוב חריג
שובה ב'+ד'ישוב חריג
שובל כל יוםישוב רגיל
שוהם כל יוםישוב רגיל
שומרה כל יוםישוב רגיל
שומריה א'+ד'ישוב חריג
שוקדה ב'+ד'ישוב חריג
שורש ב'+ה'ישוב חריג
שורשים א'+ג'+ה'ישוב רגיל
שושנת העמקים כל יוםישוב רגיל
שזור ג'+ה'ישוב חריג
שחר ה'ישוב חריג
שחרות ג'+ה'ישוב חריג
שיבולים ב'+ד'ישוב חריג
שיטים ג'ישוב חריג
שייח' דנון ג'+ה'ישוב חריג
שילה א'+ב'+ג'+ד'+ה'ישוב רגיל
שילת ב'+ד'ישוב חריג
שכניה ב'+ד'ישוב חריג
שלווה א'+ג'ישוב חריג
שלוחות כל יוםישוב רגיל
שלומי ג'+ה'ישוב חריג
שלומית א'+ג'+ה'ישוב רגיל
שמיר א'+ד'ישוב חריג
שמעה ג'ישוב חריג
שמרת א'+ג'+ה'ישוב רגיל
שמשית כל יוםישוב רגיל
שני ג'ישוב חריג
שניר א'+ד'ישוב חריג
שעב א'+ד'ישוב חריג
שעל ב'+ה'ישוב חריג
שעלבים א'+ה'ישוב חריג
שער אפרים א'+ג'+ה'ישוב רגיל
שער הגולן א'+ג'+ה'ישוב רגיל
שער העמקים א'+ג'+ה'ישוב רגיל
שער מנשה א'+ד'ישוב חריג
שערי תקווה א'+ג'+ה'ישוב רגיל
שפיים כל יוםישוב רגיל
שפיר ג'+ה'ישוב חריג
שפר ג'+ה'ישוב חריג
שפרעם כל יוםישוב רגיל
שקד ג'+ה'ישוב חריג
שקף ד'ישוב חריג
שרונה ב'+ה'ישוב חריג
שריגים (לי-און) ב'+ה'ישוב חריג
שריד א'+ג'+ה'ישוב רגיל
שרשרת ב'+ד'ישוב חריג
שתולה ג'ישוב חריג
שתולים א'+ד'ישוב חריג
תאשור א'+ד'ישוב חריג
תדהר א'+ד'ישוב חריג
תובל ב'+ה'ישוב חריג
תומר ב'+ג'+ה'ישוב רגיל
תושיה ב'+ד'ישוב חריג
תימורים ב'+ד'ישוב חריג
תירוש ב'+ה'ישוב חריג
תל אביב - יפו כל יוםישוב רגיל
תל יוסף כל יוםישוב רגיל
תל יצחק כל יוםישוב רגיל
תל מונד כל יוםישוב רגיל
תל עדשים כל יום ישוב רגיל
תל קציר א'+ד'ישוב חריג
תל שבע כל יוםישוב רגיל
תל תאומים כל יוםישוב רגיל
תלם ב'+ה'ישוב חריג
תלמי אליהו א'+ג'+ה'ישוב רגיל
תלמי אלעזר א'+ג'+ה'ישוב רגיל
תלמי ביל"ו ה'ישוב חריג
תלמי יוסף א'+ג'+ה'ישוב רגיל
תלמי יחיאל א'+ד'ישוב חריג
תלמי יפה ב'+ד'ישוב חריג
תלמים ד'ישוב חריג
תמרת א'+ג'+ה'ישוב רגיל
תנובות כל יוםישוב רגיל
תעוז א'+ד'ישוב חריג
תפרח ה'ישוב חריג
תקומה ד'ישוב חריג
תקוע ב'+ה'ישוב חריג
תרום א'+ד'ישוב חריג