מתחילים לחיות נכון

מדיניות משלוחים

מדיניות משלוחים

 1. אספקת המוצרים תעשה באמצעות שליח "עד הבית" (על ידי חברת משלוחים חיצונית) .
 2. המשלוחים ימסרו אך ורק לכתובת תקינה המופיעה בהזמנה.
 3. החברה תשאף לבצע את מסירת המשלוח עד 3 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה בחברת האשראי בימי עסקים בלבד (א-ה) ערבי חג ימי ו' שבת וחגים אינם נחשבים ימי עסקים.
 4. מסירתם של המשלוחים המיועדים להפצה בישובים חריגים תתבצע בתוך פרק זמן משוער של 5 ימי עסקים.רשימה ישובים חריגים
 5. יובהר כי הזמנה אשר תתבצע לאחר השעה 15:00 ביום עסקים נתון תיחשב כהזמנה אשר בוצעה ביום העסקים העוקב הבא.
 6. אישור מסירה: בעת מסירת המשלוח יחתום המקבל ויאשר את הקבלה. לא יושארו משלוחים מחוץ לבית הנמען, אלא באישור הנמען.
 7. אי מסירה בשל תקלה הקשורה בלקוח לא תבוא במניין ימי מסירת המשלוח.
 8. ימי שישי, שבת, חג וערבי חג לא ייחשבו במניין ימי המסירה.
 9. כשל במסירת החבילה בשל תקלה הקשורה בלקוח תחויב בתוספת של 30 ₪ למשלוח.

מדיניות החזרות וביטולים

 1. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה לחשבונית והן לטופס ההזמנה שיימסר לו בעת האספקה על ידי השליח.
 2. שינוי ו/או ביטול הזמנה על ידי הלקוח יתאפשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, שתעשה כל מאמץ לאפשר זאת כמתבקש על ידי הלקוח. יחד עם זאת, יובהר כי ככל והזמנת הלקוח החלה בתהליך ההכנה למשלוח, לא יתאפשר שינוי ו/או ביטול ההזמנה. יובהר כי בכל מקרה לאחר שסופקה ההזמנה לביתו של הלקוח, לא יהיה ניתן לשנותה ו/או לבטלה.
 3. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.
 4. בכל מקרה, החזרה והחלפה של מוצרים, תיעשה בהתאם ובכפוף לכל דין, לרבות הנחיות משרד הבריאות.
 5. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו תחזיר החברה בתוך 5 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את כספי הלקוח במלואו עם אישור ביטול העסקה ללא חיוב בדמי ביטול. החברה על-פי שיקול דעתה תחליט אם להשאיר את המוצר המוחזר ברשות הלקוח או לאסוף אותו בתיאום עם הלקוח, כפי שהיא רואה לנכון. הודעה  על כך תימסר ללקוח.
 6. במידה והמוצר הגיע לבית הלקוח וברצונו לבטל את העסקה בהתאם לזכות המוקנית לו על-פי דין, הלקוח מוזמן ליצור קשר עם מוקד השירות של החברה לצורך תיאום החזרת המוצר לידי החברה באופן עצמאי כנגד קבלת זיכוי מלא בניכוי עלות המשלוח הראשוני (ככל ועלות משלוח כאמור חלה על הלקוח).
 7. במידה והלקוח מעוניין להשתמש בשירותי ההחזרה של החברה, בנוסף לעלות המשלוח הראשוני יחויב הלקוח בעלות משלוח ההחזרה לחברה.
 8. החזרת מוצרים לאחר שמצבם הורע בזמן שהיו ברשות הלקוח לא תתאפשר ועל הלקוח להחזיר את המוצר באריזתו המקורית שלם וללא פגיעה ו/או פגם ו/נזק מכל סוג שהוא.